FAQ Kamp

Vraag en antwoord met betrekking tot het kamp

Is het mogelijk om delen van het kamp te missen?

Nee.
Het beste is om het hele kamp aanwezig te zijn zodat je niets mist. De deelnemer maakt deel uit van een team, dat opdrachten / spellen gezamenlijk uitvoert.
Mocht het door omstandigheden echt niet anders kunnen, geeft u dit zo spoedig mogelijk bij Michel per mail aan.

Kan ik als ouder tijdens het kamp op de hoogte gehouden worden over het wel en wee van mijn kind?

Nee, dit is niet mogelijk. U zult begrijpen als Michel dit voor alle kinderen moet doen, dat er weinig tijd voor het kamp zelf overblijft.

Word ik gebeld als er iets aan de hand is?

Ja, u wordt gebeld als er iets met uw zoon/dochter is. Dit gaat alleen over situaties die niet met een pleister opgelost kunnen worden. Ontvangt u geen bericht, dan gaat alles goed.

Is er tijdens het kamp voldoende leiding?

Ja, er zijn altijd 5 groepsleidingen aanwezig. Daarbij is Michel aanwezig als hoofdleiding en zijn er door de dag heen bestuursleden en ouders die het kamp komen ondersteunen.

Hoe zit het met de leiding, wanneer de groepsleiding en de oudere deelnemers zaterdagavond afwezig zijn?

Michel zorgt voor voldoende ouders die de leiding/EHBO die avond op zich nemen.

Kunnen kinderen het kampterrein verlaten?

Nee, dit is niet mogelijk. Het volledige kampterrein is omheind met hekken. Nadat iedereen terug is op het kampterrein gaat de poort op slot.

Is mijn hulp als ouder nodig tijdens het kamp?

Jazeker!!! Uw hulp is meer dan welkom bij de spellen, vervoersmomenten en activiteiten. Na sluiting van de inschrijfperiode heeft Michel een tijdje nodig om de eerste zaken omtrent het kamp te regelen. U ontvangt ruim op tijd de eerste mails over het kamp.

Gaat mijn zoon/dochter spullen kwijtraken?

Ja, gegarandeerd. U hoeft zich alleen af te vragen hoeveel uw zoon/dochter kwijtraakt. Het is daarom belangrijk dat u spullen mee geeft welke weinig waarde hebben, en dat u de naam van uw zoon/dochter in de kleding noteert.

Mijn zoon/dochter vindt het spannend om te blijven slapen. Wat kunnen we hiermee?

U schrijft uw kind via het inschrijfformulier in voor het kamp en vult bij de keuze “blijft slapen” in wat voor uw zoon/dochter van toepassing is. Als u “misschien” heeft ingevuld zal Michel contact met u opnemen om tot een passende oplossing te komen. Het kan zijn dat uw kind de eerste nacht niet durft, maar de tweede nacht wel. Of juist andersom, of helemaal niet. We zullen ons hier flexibel in opstellen.

Ik ben iets vergeten om te vermelden op het inschrijfformulier maar het is wel belangrijk dat Michel en de kampleiding op de hoogte zijn, wat nu?

In de periode vóór het kamp kunt u dit mailen naar trainer@budo-asahi.nl Op de dag waarop het kamp begint kunt u dit doorgeven bij de eigen groepsleiding EN bij Michel. Tijdens het kamp gelieve te mailen of bij spoedeisende zaken te bellen.

Wie ziet welke gegevens tijdens het kamp?

Michel heeft alle (contact)gegevens omtrent de deelnemers. De groepsleiding zal alleen de informatie krijgen over de deelnemers uit hun eigen groep.
Als Michel en de groepsleiding zaterdagavond weg zijn zal één persoon inzage krijgen over de noodzakelijke informatie.

Worden er foto’s gemaakt en wat word met dit beeldmateriaal gedaan gedaan?

De foto’s worden in een foto album op onze website geplaatst. De code van dit foto-album heeft u in de nieuwsbrieven kunnen lezen.
Wanneer de foto’s gebruikt worden voor facebook/website/krant zal dit zijn zonder naamsvermelding. Judovereniging Asahi zal zich hierbij houden aan de door u ingevulde toestemmingsverklaring.

Worden er filmpjes gemaakt en wat word met dit beeldmateriaal gedaan?

Er zullen zowel foto’s als filmpjes worden gemaakt en deze zullen verwerkt worden in een ‘after kamp movie’ en worden voor facebook/website gebruikt. Hierbij zullen geen naamsvermeldingen geplaatst worden. Judovereniging Asahi zal zich hierbij houden aan de door u ingevulde toestemmingsverklaring.