Protocol i.v.m. Corona

update 7 december 2020

Omdat er extra regels opgesteld zijn om het binnen trainen zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende protocol:

Alle judoka’s mogen deelnemen aan de trainingen.
Leden van 18 jaar en ouder moeten de 1.5 meter in acht houden.

De kleedkamers zijn open. Dat wil zeggen dat leden zich weer om kunnen kleden. Met judopak over straat is niet meer toegestaan. Heren mogen naar kleedkamer 9, dames naar kleedkamer 10.

Alle judoka’s dienen voor én na de training de handen goed te wassen.

In Sporthal de Zeine is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht voor iedereen.

Ouders/verzorgers mogen de sporthal niet betreden.
In de zaal mag wel steeds één ouder/verzorger aanwezig zijn om het vier-ogen principe te handhaven.

Je moet thuis blijven bij lichte klachten zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts.

Gebruik het gezond verstand. Samen blijven we gezond!

Matten leggen en opruimen

Haaks op het bovengenoemde, om de sporthal niet te betreden als ouder/verzorger, staat de vraag om voor aanvang van de eerste les (16:30) te helpen met de matten leggen en/of na afloop van de laatste les te helpen met de matten op te ruimen.
Betreed de sporthal alleen als je meehelpt met de matten leggen of opruimen, draag een mondmasker en was jouw handen vóór en na het helpen. Je dient direct daarna de sporthal weer te verlaten.

Brengen en halen van kinderen

Kinderen dienen bij de achteringang van Sporthal de Zeine afgezet te worden. De kinderen lopen zelf naar de kleine zaal waar zij door ons worden opgevangen.
De jongere kinderen brengen wij na afloop via de kantine naar buiten. Zij mogen pas doorlopen als de kinderen hun ouders zien. (stap a.u.b. uit de auto zodat je zichtbaar bent)

Reacties gesloten