Protocol i.v.m. Corona

update 7 november 2020

Omdat er extra regels opgesteld zijn om het binnen trainen zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende protocol:

Alleen judoka’s tot 18 jaar mogen nog deelnemen aan de trainingen.

Waar het normaal niet is toegestaan om een judopak buiten de zaal te dragen, is dat voorlopig wel toegestaan. De kleedkamers zijn gesloten. Kom daarom in judopak naar de training toe.

Alle judoka’s dienen voor én na de training de handen goed te wassen.

Leden vanaf 13 jaar en de ouders/verzorgers dienen bij binnenkomst én tijdens het naar buiten gaan een mondmasker te dragen in de gangen van sporthal de Zeine.

Ouders/verzorgers mogen alléén naar binnen komen als dit echt noodzakelijk is. In de zaal mag steeds één ouder aanwezig zijn om het vier-ogen principe te handhaven.

Je moet thuis blijven bij lichte klachten zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts.

Gebruik het gezond verstand. Samen blijven we gezond!

Matten leggen

Haaks op het genoemde verzoek om alleen naar binnen te komen wanneer dit strikt noodzakelijk is, staat de vraag om voor aanvang van de eerste lessen te helpen met de matten.
Betreed de zaal alleen als u ook meehelpt met matten leggen, draag een mondmasker en was uw handen vóór en na het helpen.

Reacties gesloten