Protocol i.v.m. Corona

Omdat er extra regels opgesteld zijn om het binnen trainen zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende protocol:

  • Waar het normaal niet is toegestaan om een judopak buiten de zaal te dragen, is dat voorlopig wel toegestaan. Dus kom zoveel mogelijk in pak naar de training toe.
  • Aan alle judoka’s de oproep om voor en na de training de handen goed te wassen.
  • Voor de ouders/verzorgers is het verzoek om alleen naar binnen te komen als dit echt noodzakelijk is. In de zaal mag steeds één ouder aanwezig zijn om het vier-ogen principe te handhaven.
  • Alle judoka’s mogen weer meetrainen, 19 jaar en oudere deelnemers moeten na de les, en na het handen wassen, weer 1,5 meter uit elkaar.
  • Je moet thuis blijven bij lichte klachten zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts. Gebruik het gezond verstand. Samen blijven we gezond!

Matten leggen

Haaks op het eerder genoemde verzoek om alleen naar binnen te komen wanneer dit strikt noodzakelijk is, staat de vraag om voor aanvang van de eerste lessen te helpen met de matten. Betreed dus alleen de zaal als u ook meehelpt met matten leggen en was uw handen voor en na het helpen.

Reacties gesloten