Huisregels

Bij Judovereniging Asahi gelden een aantal huisregels die bijdragen aan een prettige training:

Lidmaatschap en Toegang

 1. Men dient ten alle tijden de aanwijzingen van de leiding op te volgen.
 2. De leiding mag de toegang weigeren aan leden die te laat komen.
 3. Bij betalingsachterstand kan de toegang tot de lessen worden geweigerd.
 4. Controleer het rooster in verband met eventuele roosterwijzigingen.
 5. Bij groepslessen alleen de training verlaten na toestemming van de lesdocent.
 6. Indien je onverhoopt afwezig bent bij een les of activiteit meld je dan af, of laat je even afmelden.
 7. Ouders/verzorgers en begeleiders mogen tijdens de lessen plaatsnemen in de kantine. De les in de zaal bijwonen is, met uitzondering van ouders/verzorgers van proeflessen, niet toegestaan.
 8. Op speciale gelegenheden zoals examens, kampen, hajime’s of andere activiteiten is het ouders/verzorgers wel toegestaan om de zaal te betreden op aanwijzing van de trainer. Het betreden is alleen toegestaan via het kleine gangetje.

Gedragsregels

 1. Men dient de andere gasten met respect te behandelen en niet lastig te vallen.
 2. Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd.

Roken/consumpties/spierversterkende/stimulerende middelen

 1. Het is niet toegestaan te roken en alcohol/drugs te gebruiken binnen Judovereniging Asahi.
 2. Het consumeren van etenswaren is alleen toegestaan in de kantine (ook geen kauwgum in de trainingszalen).
 3. Het gebruik c.q. de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan.

Persoonlijke verzorging/sieraden

 1. Deelnemers zijn verplicht gezondheidsklachten te melden aan de leiding/lesgever(s).
 2. Men beschikt over een goede lichamelijke hygiëne.
 3. Bij de contactsporten zijn nagels kort en schoon en dienen lange haren te worden samengebonden, zorg ook voor een frisse adem.
 4. Bestaande wondjes dient men voor de training preventief af te plakken.
 5. Bij groepslessen is tussentijds toiletbezoek erg storend, probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen.
 6. Bij de contactsporten is het dragen van sieraden en piercings in het geheel verboden, evenals andere harde materialen als ritsen, knopen, ijzertjes in haare lastiekjes, enz. (afplakken van oorbellen en piercings is niet toegestaan).
 7. Bij voetschimmel is het raadzaam om dit met medicatie te behandelen en tijdens de les een paar, schone witte, sokken te dragen.

Sportkleding

 1. Het dragen van voor de betreffende sport voorgeschreven kleding en eventuele beschermmaterialen is verplicht.
 2. Het is niet toegestaan om in budogi (judopak) naar de training te komen of weg te gaan, omkleden moet ter plaatse.
 3. Meisjes en vrouwen dragen verplicht een wit t-shirt met ronde hals onder hun kimono (judojas).
 4. In de trainingsruimte dient men schone en correcte sportkleding te dragen, e.e.a. zonder aanstootgevende tekst of afbeelding
 5. Men volgt altijd de kledingaanwijzingen van de leiding op.

Sportschoenen/slippers

 1. Het is niet toegestaan de dojo met schoenen te betreden, buiten de mat zijn slippers verplicht. Men kan ook kiezen voor de blauwe schoenbeschermers.
 2. Plaats bij het betreden van de dojo je slippers of schoenen naast de mat.
 3. In de toiletruimte is het dragen van slippers of schoenen verplicht.

Gebruik kleedlokalen en douches

 1. Voor meisjes/dames en jongens/heren zijn aparte kleedlokalen en douches aanwezig en worden ook in die hoedanigheid gescheiden gebruikt. Zo is kleedruimte 9 gereserveert voor de jongens/heren, en 10 voor de meisjes/dames.
 2. Bij kinderen t/m 6 jaar mag er een begeleider mee in het kleedlokaal om te helpen. Sporters v.a. 7 jaar kleden zich zelfstandig om
 3. Laat kleedruimte en douche na gebruik schoon achter.

Mobiele telefoon/waardevolle spullen

 1. Mobiele telefoons en andere waardevolle spullen mogen niet in de kleedruimtes worden achter gelaten. De sporter neemt de spullen mee de zaal in en legt deze op de daarvoor bestemde plek. Dit is of de afsluitbare doos, of de matten in de berging.

Opbergen tassen/jassen e.d.

 1. In de trainingsruimte zijn tassen, jassen e.d. niet toegestaan
 2. Berg je kleding, schoenen en andere eigendommen op in een sporttas en laat deze in de kleedruimte liggen.
 3. Wij raden aan om waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis te laten of eventueel bij ons in bewaring te geven.

Schade

 1. Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan de leiding te melden.
 2. Schade toegebracht aan inventaris of aan het gebouw door de gebruiker, zal op de gebruiker worden verhaald.

Parkeren

 1. Bij het parkeren en lopen in de nabije omgeving van het pand mag geen overlast worden veroorzaakt voor omliggende woningen
 2. Fietsen stalt men zoveel mogelijk in de daar oor bestemde fietsrekken aan de zijkant van het gebouw.

Judovereniging Asahi behoudt zich het recht voor om huisregels te wijzigen